Утварыце ад кожнага слова аднакаранёвы антоним з дапамогай прыставак пера-,пры-,раз-,вы-. Запишыце антонимы парами Узор. Недаплациць- пераплациць Адлятаць-... завязаць-... недаплациць-... адплысци-... замарозиць-... ускочыць-... З парай аднакаранёвых антонимау скласци па аднаму сказу


Ответов: 1

Адлятаць —прылятаць;
завязаць — развязаць
;
недаплаціць — пераплаціць
;
адплысці —прыплысці;
замарозіць — размарозіць
;
ускочыць — выскачыць
.

Аэрапорт — гэтамесца, дзе можна назіраць, як самалёты адлятаюць і прылятаюць.

Лепшы пераплаціць іатрымаць якасную рэч, чым недаплаціць і потым карыстацца дрэннай.